Vitoria VS Cruzeiro Detail

[Brazil Série A] 2018-08-05. Vitoria against Cruzeiro final score 1 : 1.

Game review

[7'] David(Cruzeiro) charge opponet the opponent. "Yellow Card",The Referee said.

[37'] Meli M.(Vitoria) charge opponet the opponent. "Yellow Card",The Referee said.

[45+3'] Arouca(Vitoria) charge opponet the opponent. "Yellow Card",The Referee said.

[49'] Cerqueira M.(Cruzeiro) charge opponet the opponent. "Yellow Card",The Referee said.

[52'] Silva B.(Cruzeiro) charge opponet the opponent. "Yellow Card",The Referee said.

[55'] Cruzeiro requirements Substitution. Raniel(Cruzeiro) end, David(Cruzeiro) play.

[58'] Vitoria requirements Substitution. Erick(Vitoria) end, Meli M.(Vitoria) play.

[62'] Hermes M.(Cruzeiro) charge opponet the opponent. "Yellow Card",The Referee said.

[69'] Erick(Vitoria) charge opponet the opponent. "Yellow Card",The Referee said.

[69'] Cruzeiro requirements Substitution. Rafinha(Cruzeiro) end, Silva B.(Cruzeiro) play.

[71'] goalllllll. Neilton(Vitoria) break through defender and shot it.

[74'] Cruzeiro requirements Substitution. De Arrascaeta G.(Cruzeiro) end, Sobis R.(Cruzeiro) play.

[76'] goalllllll. Manoel(Cruzeiro) break through defender and shot it.

[79'] Mancuello F.(Cruzeiro) charge opponet the opponent. "Yellow Card",The Referee said.

[81'] Vitoria requirements Substitution. Wallyson(Vitoria) end, Neilton(Vitoria) play.

[85'] Vitoria requirements Substitution. Fernandes L.(Vitoria) end, Yago(Vitoria) play.

Enjoy Football